torsdag 12 juni 2014

Okrasamysteriet löst, delvis.

Den som kommer ihåg min Okrasahistorik kanske minns mina frågetecken kring vilket kompressionsförhållande kiten gav. Importören i USA, Empi, angav 7,5:1 för TS1200 respektive 8,0:1 för TSV1300. Men, i tyska prislistor från Okrasa angavs 7,2:1 för TS1200.

Nu har jag lärt mig att Okrasatopparna kom i två varianter med 40 cc respektive 42 cc förbränningsrum. Vilken typ man har är lätt att se då det är stämplat i toppen. Räknar man på det (med en rimlig ansats på vändhöjden) kommer man mycket riktigt till 7,2:1 för en TS1200 med 42 cc toppar. Med 40 cc blir det 7,5:1 för TS1200 och 8,0:1 med TSV1300.

Så långt verkar vi kunna sluta oss till att Empi valde att tillhandahålla 40 cc toppar i USA, samtidigt som Okrasa själva sålde 42 cc i Europa. Min gissning är att man i Tyskland använde Okrasa-kiten som ett sätt att få vardagsbilen att prestera bättre på Autobahn-tjänsteresor, medan de i USA hamnade i en andrabil eller ett hobbyfordon. De Europeiska kunderna behövde helt enkelt mer tillförlitlighet och därför passade en mer moderat kompression bättre.

Detta reder ut en del av kompressionsförvirringen, nu återstår att reda ut mysteriet kring de högkompressions toppar i speciallegering som omnämns i de tyska prislistorna. Fanns de och vad var det? Någon som vet?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar