söndag 27 juli 2014

Tripp, trapp, trull - oljepump


Under motorbyggets gång ställs man inför många val. Skall jag behålla originaloljepumpen med 17 mm drev, eller skall jag uppgradera? Skall jag i så fall välja 21, eller 26 mm?

Större är inte alltid bättre. En för stor pump drar mer effekt och oljan värms upp av allt extra pumpande. Med andra ord, man skall inte ha större pump än vad som krävs för att klara jobbet.

Som vanlig vedbotrimmare har jag ingen möjlighet att utföra några djupare studier i ämnet så jag förlitar mig på Volkswagens omdöme. 17 mm drev användes i motorer upp till 34 DIN hp. När typ 3 lanserades under tidigt 60-tal, med en 45 DIN hp 1500 cc, ansåg VW det nödvändigt att gå upp till 21 mm. Min gissning är att en S-Ghia motor på 1300 cc, men ungefär samma effekt som typ 3, skulle försetts med en sådan pump.

 Således blir det mittenmodellen av pump som hamnar i min motor. En typisk svensk lagomlösning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar