tisdag 27 maj 2014

Kompressionsförhållandet och dess baksidor

Högre kompressionsförhållande är en frestelse. Ökad effekt över hela varvtalsregistret lockar, men det finns givetvis baksidor. När jag byggde en 1776cc motor till min 56:a var jag inspirerad av Gene Bergs teorier. Därför lästes kompressionsartikeln i hans "Book of Technical Articles" mycket noga. Gene rekommenderade ett ganska moderat komp så att topparna går svalt för bättre livslängd och driftsäkerhet.

Efter att själv försökt översätta amerikanska oktantal till svenska (givetvis olika standarder) blev min konklusion från Bergs tabeller att 8,5:1 med 98 oktan skulle funka fint för en gatkörd bil. De som byggde liknande motorer i Västerås på den tiden valde oftast ett högre komp, men körde istället med mindre förtändning. Vad som var bäst vet jag inte. Jag var nöjd med min motor och de var nöjda med sina. Jag behövde i varje fall ingen extra oljekylare.

Ett exempel på värmeutveckling och högt komp bjuder bloggläsaren Lasse på. Han tävlade med VW i början av 70-talet och berättar att det var många med honom som hade olika motorer på sommaren respektive vintern. Vintermotorn hade högre komp vilket funkade då den kalla vinterluften kylde topparna bra, men i varm väderlek sprack de gärna. Sommarmotorn hade lägre komp för att topparna skulle överleva krävande bansträckningar i varmare luft.

Den här gången gör jag det enkelt för mig vad gäller val av kompression. Jag bygger nämligen mitt long-block precis som en Okrasa TSV1300. Därför kommer min komp att hamna på c:a 7,7:1. Det kanske är i försiktigaste laget, men jag vill inte bearbeta original Okrasa topparna i onödan. Som en jämförelse hade Bengt 8,0:1 i sin "10 hästar till" motor.

Tittar jag tillbaks på Gene Bergs tabell (med mina 20 år gamla blyertsanteckningar med svenska oktantal) så borde det gå att köra med 95 oktan med 7,7:1. Men, jag fegar nog och kör med 98 så länge det finns tillgängligt.

EDIT nov 2014: Det skulle senare visa sig att mina toppar var bearbetade och att jag därför landar på 8,2:1 i komp. Eftersom både Porsches pre-A S-motorer och Denzel använde sig av precis den siffran känner jag mig i gott sällskap och låter det vara så.

EDIT jul 2015 Kanske bör det nämnas att hur mycket statisk komp man kan ha är avhängt av vilken kam man har. Desto mer överlapp, desto högre statisk kompression kan man ha.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar