torsdag 22 januari 2015

Färdigbromsat


I dag fick jag tillbaks en fräsch nyrenoverad 356A trumma från Mats i Östergötland. Han har bland annat krympt in ett nytt gjutjärnsinlägg samt spricktestat trumman med ultraljud. Jag fick också tillbaks de två andra framtrummorna jag skickat med. En blev helt underkänd, den andra var en "kanske". Av tre ämnen blev alltså endast en godkänd.

Enligt Stefi.G i Tjeckien, som säljer ringarna, så kan man inte svarva ur aluminiumet speciellt mycket innan man krymper i en ny ring. Tar man för mycket har trumman inte nog hållfasthet att klara det nödvändiga krympmåttet. Med andra ord är de flesta trummor som har hyfsat med korrosion mellan gjutjärn och aluminium icke renoveringsbara. Är det bara lite korrosion, eller att man helt enkelt är inne på tredje svarvningen, så funkar det. Stefi säljer ringar i olika överdimensioner så man inte behöver ta bort mer material än nödvändigt.

Trumman på bilden är den absolut icke räddningsbara. Men, den var lömsk. Korrosionen var längst in, så trumman såg rimligt OK ut vid en okulärbesiktning. Men, så fort Bil och Industribromsar satte svarvstålet i ringen så sprack den. Troligtvis hade den svarvats en gång efter korrosionen startade vilket tunnat ut materialet i det korroderade området.

Ringen ovan är från en av de "bättre" trummorna, men ser trots det ganska anfrätt ut. En del Porschefolk är tveksamma till att lägga in nya ringar, men gör man det seriöst (som Stefi/Mats) och dessutom spricktestar, tror jag det ändå är minst så säkert som 55-60 år gamla otestade.

Tack till Mats för all hjälp!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar