söndag 30 mars 2014

Mekanisk krock

I informationen som medföljer Wolfsburg Wests TSV1300 vev nämns att det vanligtvis inte är några problem med kolvarna på grund av det längre slaget. Köper man deras egna kolv/cylindersatser skall det fungera bra enligt häftet, som också konstaterar att även de flesta tyska kolvar funkar. Men, nu använder jag original från tidigt 1957 och med dessa blir det krock. Det som händer är att kolven går så pass djupt ned att nederdelen av manteln krockar med de roterande delarna.

Hur gjorde man då med frigången förr i tiden? I Hot Rod Magazine juni 1960 byggs en 30 hp baserad motor med 70 mm Empi vev och Denzel toppar. På en pedagogisk bild i tidningen (se underst i bilden ovan) jämförs en originalkolv med ett exemplar av de specialkolvar som följer med Empi veven. På dessa var höjden sänkt i förhållande till kolvbulten för att komma runt de problem som följer med en bredare motor, dessutom var urtagen i kjolen större.

Boken "Souping the Volkswagen engine" från 1959 beskriver ett annat sätt, nämligen att förstora urtagen nedtill medelst roterande fil. Okrasa förordade detsamma och tillhandahöll en måttsatt ritning för ändamålet.

I dag finns som sagt Wolfsburg Wests kolvar att tillgå (där kjolen har större urtag redan från början, se överst i bilden ovan), men när jag nu har fina originaldelar känns det mer lockande att bearbeta dessa enligt Okrasas anvisningar. Om inte annat ansluter aktiviteten till den väletablerade svenska traditionen kallad kolvjackning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar