söndag 23 mars 2014

Ramlagren och dess fällor

När man monterar en motor gäller det att titta, tänka, känna, läsa, mäta och sedan tänka lite till. På bilden ser ni ett exempel, oljehålet i blocket linjerar inte riktigt med hålet i ramlager #2. Om man missar detta faktum kommer lagret inte bli smort som det skall vilket kan ge otrevliga följder. Enligt en motorbyggare i bekantskapskretsen kan man råka ut för det även med de nyare VW motorerna, så fenomenet är inte unikt för de tidiga modellerna.

Men, 30-hästarna bjuder ändå på fler fällor än efterföljaren. Endast ramlager #1 har ett styrstift som är offset. De övriga är centrerade och kan därför monteras på två sätt. Även här gäller det att tänka rätt. Original verkstadshandboken är inte supertydlig i detta fall. VW-trends artikeln från förra inlägget var mer upplysande i det ämnet.

En annan motor som man kan vända lagren fel på är Porsche 356:ans stötstångsmotor, så vår motor är i gott sällskap.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar