fredag 22 maj 2015

Lager och dess banor


Porsche 356A bromsarna är som sagt renoverade, så det är dags att få lagerbanorna på plats.

Att få ut de yttre lagerbanorna brukar inte bereda några större problem. Jag värmde trumman något i ugn för att det skulle gå ännu lättare. Aluminiumet expanderar mer i värme än stål, vilket hjälper bra i detta fall.

De inre lagren är besvärligare eftersom man inte kommer åt på ett bra sätt. Det finns inte mycket till åtkomlig kant att jobba med. Här gjorde jag på samma sätt som sist jag renoverade Porsche trummor (25 år sedan, om någon undrar) och svetsade en sträng i den gamla lagerbanan. Dels krymper det ringen och dels får man en kant att jobba med för att få ut lagerbanan.

Med detta klart är jag ännu ett litet steg närmare S-Ghians tillblivelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar