lördag 25 januari 2014

Förgasarval

Jag har tidigare berört valet av förgasare till S-Ghian och nu är det dags för nästa steg. Eftersom det förekommer lite missförstånd i ämnet tänkte jag börja med lite teori: VW motorn är en fyrtaktsmotor och förgasaren används endast under insugstakten. Således kan fyra cylindrar glatt samsas om en förgasare utan att konkurrera alltför mycket om luftmängden. En vanlig missuppfattning tycks vara att dubbla förgasare är dubbelt så bra, men så är alltså inte fallet.

Anledningen till att man gärna vill ha dubbla förgasare på en plattfyra är en annan. De långa insugen på en VW gör att det lätt blir droppbildning, då undertrycket gör insuget väldigt kallt. VW gjorde en work-around genom att förvärma insuget med avgaser. Porsche, och de flesta VW trimmare, löste det hela genom dubbla förgasare istället. Givetvis är detta lösningen även för S-Ghian. Nästa steg blir att bestämma vilken storlek vi skall ha.

Solex guide för val av förgasarstorlek ger oss: d=0,41*(V*n)^0,5, där V är motorvolymen i cm3, n är önskat toppvarv i 1000 rpm och d den förgasardiameter, i mm, som är lämplig för motorn. Vid tveksamheter avrundar man uppåt enligt guiden. I mitt fall, med 1300 cc och 4300 rpm blir d = 30,6. Eftersom 31 är en udda storlek avrundar vi till 32 mm. En vanlig tumregel är att halsringen bör vara c:a 80% av diametern, alltså 24,5 mm i mitt fall (räknat på 30,6). 

Låser vi tiden till sent 1957, då min Ghia tillverkades, användes två typer av 32 mm förgasare av Porsche och VW-trimmare: Zenith 32 NDIX av Porsche samt Solex 32 PBIC av Okrasa och Denzel. Det är dessa typer ni ser på bilden och det är dessa valet står mellan. Zenithen till höger ser mycket större ut, trots att bägge är 32:or. Detta beror på att den förstnämnda är av dubbelportstyp. Monterad i dubbel uppsättning får då varje cylinder en egen port.

Vinsten med dubbelportar är att man kommer ifrån problemet att pulser från granncylindern stör och man kan därför skippa utjämningsröret som krävs när man har dubbla enkelportare. Men, för att det skall vara någon vits med dubbelportsförgasare krävs också dubbelportstoppar. Dessutom är förgasarvalet begränsat av tillgänglighet på insug och annat, så många faktorer spelar in. Jag kommer att återvända till insugssystemet i framtida blogginlägg.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar