söndag 5 januari 2014

Mer om att göra en vanlig 30 hästars fördelare till en 010

I ett tidigare inlägg skrev jag hur man kunde göra om en vanlig 30 hästars fördelare så den beter sig som den populära trimfördelaren 010:an.

Men, en sak till behöver göras: 010 har 35 graders maximal centrifugalförställning och den vanliga VJU4 BR8 bara 25 grader. Men, det finns en kur för det också. Låt mig citera standardverket "Souping the Volkswagen Engine" från 1959:

"Modify the VJU4 BR8 by drilling the stop hole for the movable weights from its present size of .266 inches to 312 inches or 5/16 in." (från 6,7 till 9,2 mm alltså).

Denna modifiering rekommenderas då författaren anser att 35 graders förställning är vad som krävs. Jag har inte provat själv, men förmedlar ändå tipset till hugade fördelarfantaster.

EDIT: I Porsche 356 kretsar i USA gör man i dag tvärtom. För att få det att fungera bra med den usla bensin som används där så begränsar man den möjliga tändningsförställningen. I Sverige ska vi vara glada så länge 98 oktan finns att tillgå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar