onsdag 17 juli 2013

"en rejäl pungkrossare i vintagetrimsvängen"

2011 var ett viktigt år för VW veterantrimningen, dels för lanseringen av Okrasa kopian (se förra inlägget) och dels för Bengt H's tråd på Boxerville forumet kallad: "10 hkr till...". Bengt presenterar där sitt projekt för att få ut 10 hkr till ur sin 30 hästars motor. I samarbete med den välkände motortrimmaren Johannes P drar han upp riktlinjerna för hur detta skall gå till på bästa sätt. 

Problemet som raskt uppstod var bristen på insug. Som tidigare nämnts var de flesta dubbelförgasaranläggningarna för 30-hästarna baserade på 28 PCI förgasare, men bedömningen här var att 32:or krävdes. Okrasa körde 32, men hade egna dubbelportstoppar, så dessa insug passar inte. Inget annat återstod för Bengt än att gjuta egna insug utifrån de nya idéerna.

När allt var klart var motorblocket fortfarande oöppnat. Kompet blev 8:1 och insugskanalerna rejält portade, men ventilerna förblev original. På avgassidan snyggades kanalerna till och original avgassystemet modifierades något. Bengts egengjuta isnug fick Solex 32 PBIC förgasare och fördelare blev en VJ4 BR8 (019) centrifugalfördelare. Resultatet av det hela blev 41 hästar! En ökning i Okrasa klass.

Om vi jämför Bengt och Okrasa så har den sistnämnda, förutom dubbelportsarrangemanget , också en större insugsventil.  Bengt  kontrar med högre komp (8 vs 7,2), vilket ger mer effekt över hela varvtalsregistret. Okrasa får ut sin maxeffekt vid 4200 rpm och min gissning är att Bengts max ligger något lägre tack vare den förmodat högre gashastigheten i topparna.

Tråden innehåller mycket bra information och är synnerligen läsvärd. Ovan beskriver jag fas ett i utvecklingen. I tråden får man följa motorns vidare öden. vilket även det är mycket intressant läsning. Dessutom bjuder han ut sina insug till försäljning och har nu en modell för 34 hästaren också. En eloge till Bengt för denna insats. Både för forumtråden och för insugen!

(Rubriken är ett citat från Boxerville forumet av signaturen Jonas Burman)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar